Veiligheid voorop tijdens de rijles


Veiligheid voorop tijdens rijles en op locatie
Welke maatregelen zijn er genomen:

 

Op onze locatie:
Binnen onze organisatie hebben wij een Corona verantwoordelijke aangesteld. Bij ons is dat Ellen Martens. Ellen heeft continue aandacht voor de risico’s van Corona en een veilige werkwijze. Tevens fungeert zij als aanspreekpunt voor vragen enz wat betreft de veiligheidsmaatregelen die genomen zijn.

• Op de rijschool worden met zeer grote regelmaat alle contactoppervlakken gedesinfecteerd.
• Bij iedere kraan en naast iedere deur vind je desinfectiemiddelen.
• Medewerkers desinfecteren hun handen na elke les
• Klanten/instructeurs dienen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden
• Wij werken alleen op afspraak zodat wij kunnen reguleren hoeveel mensen in ons pand aanwezig zijn. Gelukkig beschikt de rijschool over ruim 130 vierkante meter oppervlakte waardoor we makkelijk de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen
• Wij vragen iedereen die binnenkomt even de handen te desinfecteren. Hiervoor kun je goedgekeurde desinfectiespray gebruiken.

 

Tijdens de motorrijles:
• De leerlingen wordt gevraagd eigen motorkleding, helm, handschoenen enz. te gebruiken. Je moet namelijk goed beschermd de motor op. Dus motorkleding is verplicht. Heb je echt geen kleding dan kun je contact opnemen met de rijschool. Er zijn ook diverse uitleen/verhuur mogelijkheden.
• De communicatieoortjes worden direct na de les door de leerling in een daarvoor bestemde bak gedeponeerd. Deze oortjes worden dan later gedesinfecteerd en na 24 uur weer in gebruik genomen. Je kunt ook een eigen oortje aanschaffen
• Tijdens het geven van instructie houden wij ook 1,5 meter afstand.
• Bij het geven van instructie binnen de 1,5 meter en waarbij het voertuig van de leerling dient te worden aangeraakt, gebruiken we of plastic handschoentjes of motorhandschoenen.
De instructeur gaat niet achterop bij de leerling.

 

Auto vanaf 11 mei
In de auto is er veel aandacht voor hygiëne. Na iedere les worden stuur, versnellingspook, deurgreep en alles wat daarbij hoort schoongemaakt met gecertificeerd desinfectiemiddel. Dit kost enige tijd. Wij vragen hiervoor jullie begrip.

Vanaf nu worden de lessen voorlopig zo ingepland dat je als leerling niemand op moet halen of thuis moet brengen. Dit geeft meer tijd voor schoonmaak/luchten enz en zo blijven de contacten beperkter. Er zit een behoorlijke tijd tussen alle leerlingen in zodat we alle tijd hebben.
Het mee laten rijden van vrienden of bekenden tijdens je eigen rijles kan niet meer. Het is dus alleen leerling en instructeur.

Wat kun je zelf doen? Graag voordat je in de auto stapt je handen wassen. Ook als je thuiskomt. Je mag uiteraard een mondkapje gebruiken en handschoentjes. Mogelijk doet jouw instructeur dat ook. Vooraf zal de instructeur altijd aan je vragen of je grieperig op verkouden bent. Bij twijfel, gaat de rijles niet door.

 

Bromfiets
Deze richtlijnen zijn gelijk aan die van de motor. Voor de bromfietsrijles dien je te zorgen voor een eigen helm en veilige handschoenen. Verder dien je schoenen te dragen waarbij de enkels bedekt zijn.

 

Ziek, grieperig of verkouden?
Voel je nu jezelf grieperig, ziek of verkouden aarzel dan niet om de rijles af te zeggen. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij twijfel dus niet lessen. Wel vragen wij je dit tijdig te doen zodat wij onze planning kunnen aanpassen. De instructeur zal bij aanvang altijd vragen of je "gezondheidsklachten" hebt.

 

Examens auto, motor, bromfiets enz
Stond er voor jou een examen gepland voor ‪11 mei dan wordt dit examen uitgesteld i.vm. sluiting CBR. Wij krijgen na deze sluiting te maken met inhaalexamens. Het kan dus zijn dat je al heel snel op kunt nadat het CBR weer operationeel is. Belangrijk dat je dan ook op het gewenste nivo bent.

 

Onze kantoormedewerkers zijn soms ook operationeel vanuit thuis
Ook wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat onze mensen die normaal op ons kantoor in Knegsel zitten, nu ook soms thuis werken. De telefoons staan dan allemaal doorgeschakeld. Wij kunnen jullie ook dan gewoon te woord staan, lessen plannen, enz.

Travel fun funny tourist carefree driving scooter on summer road trip. Screaming Asian girl playful laughing riding motorcycle. Panoramic banner.

GESLAAGDEN ENZ..