TRAUMA BEGELEIDING

Het leven kan soms heftige gebeurtenissen met zich meebrengen. Vaak kunnen we daar op dat moment mee omgaan door te vechten, vluchten of bevriezen. Maar hoe goed dat in een acute situatie ook werkt, de spanning die dan in je lichaam en geest van groot nut is, kan blijvende schade aanrichten. Op die manier kan een trauma ontstaan. Zo’n trauma oplossen, behoort niet altijd tot de mogelijkheden, maar met goede traumabegeleiding kun je wel leren ermee samen te leven.

Trauma

Feitelijk is een trauma een blokkade in je lichaam die is ontstaan door een heftige gebeurtenis. Wanneer je iets meemaakt dat té heftig is om in één keer te verwerken, blijft een deel van de energie achter in het lichaam. Deze energie beperkt de stroming van jouw levensenergie en zorgt ervoor dat je psychische wond je belemmert in het dagelijks leven. Na bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte of enige vorm van geweld, kan de achtergebleven spanning in je lichaam op termijn zorgen voor blijvende schade. Het maakt daarbij niet uit of de spanning recent of in het verleden is ontstaan. Soms is er één specifieke gebeurtenis aan te wijzen, soms gaat het om een opeenstapeling van verschillende traumatische momenten in je leven. Maar wat voor trauma het ook is, in alle gevallen is er negatieve energie in je lichaam achtergebleven die een blokkade of beperking geeft. Je hebt een psychische wond opgelopen die niet de aandacht heeft gekregen die nodig was. De pijn is verdrongen in plaats van verwerkt en dat kan leiden tot klachten als bijvoorbeeld slapeloosheid, angstgevoelens, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen of concentratiestoornissen. Na een trauma sta je continu ‘aan’. Het vertrouwen in je eigen lichaam is ver te zoeken. Je voelt je vaak onveilig en reageert overspannen op normale situaties. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat je niet of niet goed meer functioneert in de samenleving.

Rijschool Roy begeleidt mensen met rijangst tot het moment dat ze weer geheel, zonder beperkingen hun verkeerstaak kunnen uitoefenen. Wij behandelen alle rijangst klachten die je belemmeren bij het uitoefenen van je verkeerstaak. Hierbij valt te denken aan rijangst ten gevolge van een trauma (een ongeval met/zonder schuld), faalangst, paniekstoornis, snelwegangst, bijrijdersangst, bermangst, angst voor gladde wegen en dwangmatig rijgedrag, angst voor bochten, angst om langs water te rijden en vermijdingsgedrag (bijvoorbeeld niet durven inhalen). Deze training richt zich op het uitdoven van de angst, zodat je leert om weer ontspannen auto te rijden. Alle aandacht gaat uit naar het terugkrijgen van vertrouwen in je lichaam, emoties tijdens het autorijden alsmede je vaardigheden en het vertrouwen in de grenzen van de auto.

De begeleiding begint met een gezamenlijk gesprek. Dit gesprek heet het intakegesprek en duurt ca 1,5 uur. In de intake is er uitvoerig gelegenheid om je klachten toe te lichten en zal er uitleg worden gegeven over de aanpak. Na deze intake stellen we een behandelplan op en bespreken dit met jou. Na goedkeuring starten we de begeleiding. Halverwege het behandeltraject evalueren we de voortgang en bespreken dit met jou. Aan het einde van het behandeltraject bespreken we of het gewenste resultaat bereikt is. Na ongeveer 2 maanden hebben we nog contact om te kijken hoe het gaat en of je nog extra hulp nodig hebt.
Personen die de gebeurtenis beschouwen als een gevolg van hun eigen gedrag zijn er over het algemeen beter aan toe dan zij die dat niet doen. Hoewel dit geen invloed meer heeft op de gebeurtenis zelf, kan men de kans op herhaling verkleinen door zich voor te nemen in de toekomst anders te handelen. Het belangrijkste in traumabegeleiding is zorgen dat het trauma niet meer bepalend is voor jou en je leven. We maken het onderdeel van je leven en zorgen dat jij er niet meer door wordt geleid. Het trauma gaat misschien niet weg, maar dat hoeft ook niet. Zolang jij je leven maar in veiligheid en vertrouwen kunt leven en weer kunt genieten van de dagelijkse dingen. Om dit te bewerkstelligen leren we nieuwe en betrouwbare automatismen aan. De betrokkene dient te worden herbevestigd in eigen vaardigheden en zelfvertrouwen in het verkeer. Daarom is het bewerkstelligen van een bepaalde gedragsverandering noodzakelijk om ontstane problemen beheersbaar te maken, op te lossen of erger te voorkomen. NLP is een uitstekende methode om inzichten te krijgen in eigen handelen en wat deze voor effect kunnen hebben op de verkeersdeelname. Ook voor traumaverwerking biedt NLP meerdere succesvolle technieken die in dit proces van grote waarde kunnen zijn..